De keuze voor JustBetter .

Magento 2

Groot Techniek is een van de grootste technische groothandels van Noord-Holland en richt zich veelal op de industrie, offshore, landbouw en visserij. Inmiddels heeft Groot Techniek meer dan 15 jaar e-commerce ervaring met diverse systemen en leveranciers. Groot Techniek liep in hun oude situatie tegen beperkingen aan door een verkeerde closed source platform keuze. Wat voor een stroeve samenwerking en stilstand in de beoogde online groei heeft gezorgd.

Middels een open source software situatie op basis van Laravel en Magento 2, met een Agile aanpak heeft JustBetter laten zien hoe een samenwerking hoort te zijn en hoe flexibel je met Laravel en Magento 2 kunt zijn. JustBetter is binnen het project verantwoordelijk geweest voor de technische integraties met Microsoft Dynamics Navision en Akeneo PIM op Magento 2. In het project heeft MDL online zich ontfermt over de Magento 2 installatie en het UX / UI design.

Gezien de technische ervaring met diverse integraties met ERP systemen en Magento 2 heeft Groot Techniek JustBetter gekozen voor de Microsoft Dynamics Navision koppeling en technische Magento 2 backend integraties.

Specialismen

 • Magento 2
 • Laravel
 • Maatwerk koppelingen
 • Akeneo
 • Hosting
Groot Techniek JustBetter

Specialist in Magento 2 & Akeneo

Wij hebben veel ervaring met het neerzetten van de combinatie Magento 2 en Akeneo. Dankzij deze krachtige combinatie hebben we bij Groot Techniek een grote interne efficiency slag behaald. Groot Techniek is samen met JustBetter en MDL online als online partner klaar voor de toekomst.

Flexibiliteit en korte lijnen

Bij JustBetter houden we van flexibiliteit en korte lijnen. Direct schakelen met ons team zorgt voor het beste resultaat. Met Groot Techniek werken wij dan ook volgens een Agile werkwijze. Dit houdt in dat er wordt gewerkt in overzichtelijke sprints, waardoor er altijd zicht is op de huidige situatie. Elke sprint voegt waarde toe aan de online situatie van Groot Techniek.

Diverse maatwerk koppelingen

Voor Groot Techniek hebben we een aantal maatwerk koppelingen ontwikkeld. Zo hebben we Akeneo aan Magento gekoppeld, Navision aan Akeneo en Magento, EZ-base aan Akeneo en ECManage aan Navision. Deze koppelingen hebben voor een flinke efficiency slag binnen Groot Techniek gezorgd.

De technische uitdaging van Groot Techniek .

De Microsoft Dynamics Navision inrichting van Groot Techniek bevat veel (branchespecifiek) maatwerk. Groot Techniek heeft een aantal jaar geleden de keuze gemaakt om Sana in te zetten Deze keuze is gemaakt op basis van toezeggingen door Navision integratie partijen dat Sana juist zou koppelen met Navision en dat de oude e-commerce situatie hiermee flink zou verbeteren. In een jarenlang moeizaam proces liep Groot Techniek herhaaldelijk tegen beperkingen van Sana aan. Door een complexe inrichting binnen Navision was veel maatwerk in Sana en de bijbehorende koppeling nodig.

Daarnaast zorgde Sana door de koppeling met Navision voor een hoge load op de Navision installatie, waardoor op sommige momenten de interne organisatie beperkingen ervaarde met betrekking tot snelheid. Naast de nodige uitdagingen en doorlooptijd, waren belangrijke wensen niet mogelijk in Sana. Hierdoor bleek Groot Techniek al snel tegen het plafond aan mogelijkheden van Sana te zitten en bleek een beoogde groei met de online kanalen niet mogelijk.

Enkele voordelen van Magento 2 ten opzichte van Sana zijn:

 • Geen torenhoge licentiekosten
 • Open source software
 • Snellere time-to-market
 • Flexibiliteit (Sana koppelt alleen met Navision)
Groot magento 2

Microsoft Dynamics Navision / Magento 2 / Akeneo .

Om bovenstaande uitdagingen met closed source software te voorkomen, heeft Groot Techniek zelf de keuze gemaakt voor Magento 2 als open source software. De JustBetter Microsoft Dynamics Navision koppeling gaat hand in hand met zowel Akeneo voor het snel een effectief verrijken van productinformatie en Magento 2 als multistore en multilanguage B2C en B2B e-commerce platform.

Onze integratie heeft als voordeel dat er slechts minimale configuratie in Microsoft Dynamics Navision nodig is en dat alles conform Navision standaarden wordt gekoppeld. Dit betekent dat de integraties minimale afhankelijkheden hebben met de (maatwerk) complexiteit binnen Navision en dat een Navision partner verantwoordelijk kan blijven voor de Navision installatie.

Binnen de integratie is Microsoft Dynamics Navision leidend voor alle ERP specifieke processen binnen Magento 2. Alle veranderingen in het ERP systeem zijn vrijwel direct zichtbaar in Magento 2 en vice versa.

Groot akeneo

Highlights

Real-time Multi Source voorraad

In een B2B situatie is voorraad van “groot” belang. Een real-time integratie zorgt ervoor dat voorraad verwachtingen van klanten juist worden gemanaged. Groot Techniek heeft meerdere locaties welke geselecteerd kunnen worden om de bestelling af te halen als er voldoende voorraad is.

Complexe klantgroepen / klant en assortiment specifieke prijsstructuren

Een van de meest complexe integraties waren de zeer complexe prijsstructuren binnen Navision mogelijk maken binnen Magento 2. Een klant moet natuurlijk wel zijn juiste prijzen zien, welke ook offline aan de balie afgerekend worden.

Bestellingen / facturen

Als klant kan je in de 'Mijn Groot' omgeving een volledig beeld krijgen van jouw historie van offline / online bestellingen. Hierbij komen de facturen rechtstreeks uit Navision.

Klantinformatie

De integratie bevat alle benodigde klantgegevens en additionele informatie zoals de klantadressen.

Status van integraties en notificaties

Alle integraties en bijbehorende statussen zijn inzichtelijk gemaakt, daarnaast worden er onmiddellijk notificaties gestuurd wanneer een integratie niet juist verloopt.

Maatwerk aanmeldformulier

Klanten kunnen via een link naar dit aanmeldformulier op de webshop zichzelf eenvoudig aanmelden als B2B-klant. Dit is mogelijk omdat het formulier validatie bevat die onder andere controleert of het door de klant ingevoerde e-mailadres al bestaat in Navision en of het gebruikte btw-nummer wel geldig is. Daarnaast gebruiken de medewerkers van Groot Techniek het formulier zelf om nieuwe klanten aan te maken, wat voorheen een omslachtig proces was van formulieren invullen op vijf verschillende schermen in Navision. Nu kan een klant in één handeling worden aangemaakt, wat de efficiëntie ten goede komt.

.
Online landschap Groot Techniek

Microsoft Dynamics Navision integratie met Akeneo .

Microsoft Dynamics Navision is als ERP systeem de bron van waarheid betreft basis productgegevens, middels de koppeling komen deze gegevens in Akeneo waar deze snel en effectief verrijkt worden. Akeneo heeft vervolgens een integratie met externe branchespecifieke systemen waaronder EZ-base, wat zorgt voor effectieve verrijking van (technische) specificaties. Door deze integraties kan Groot Techniek zichzelf volledig richten op het toevoegen van de additionele Groot Techniek specifieke productinformatie.

Magento 2 integratie met Akeneo

JustBetter heeft dankzij veel ervaring en een eigen set aan software ook in dit project gezorgd voor een naadloze integratie tussen Akeneo en Magento 2. Dankzij Akeneo als PIM systeem en de Magento 2 integratie heeft Groot Techniek een grote interne efficiency slag behaald betreft het verrijken van productinformatie.

.

POS systeem .

Groot Techniek heeft naast de webshop ook vier fysieke vestigingen waar gebruik wordt gemaakt van kassasystemen. Om het orderafhandelingsproces in deze vestigingen te optimaliseren, hebben we voor Groot Techniek een POS systeem ontwikkeld middels Laravel en Vue.

In het verleden maakte een winkelmedewerker een order aan in Navision, waarna de kassamedewerker het order handmatig afhandelde vanuit Navision. Het orderbedrag moest handmatig worden ingevoerd op de pinterminal of, in geval van contante betaling, moest de medewerker het wisselgeld zelf berekenen. Vervolgens moest het order handmatig worden ingevoerd in een ander systeem en daarna in het boekhoudpakket. Dit leidde tot fouten en nam onnodig veel tijd in beslag van de medewerkers.

In de nieuwe situatie maakt de winkelmedewerker een order aan in Navision, waarna het automatisch wordt doorgestuurd naar het POS systeem. De kassamedewerker kan in het POS systeem de keuze maken voor pinnen, contant of kado bon. Het POS systeem is gekoppeld met het pinterminal en berekent automatisch het wisselgeld. De gekozen order en betaalmethode worden automatisch naar Navision gestuurd. Daarna kunnen er eventueel nog producten worden toegevoegd aan de bestaande Navision order en kan er een order worden aangemaakt via het POS systeem. Het POS systeem bespaart de medewerkers van Groot Techniek veel tijd en voorkomt menselijke fouten.

Groot Techniek afbeelding

Microsoft Dynamics Navision Connector

Microsoft Dynamics Navision GLS koppeling

We hebben voor Groot Techniek een koppeling tussen Navision en GLS gemaakt. Verzendingen in Navision worden automatisch aangemeld bij GLS, als dit successvol is dan wordt het GLS verzendlabel uitgeprint op een labelprinter.

Het komt een enkele keer voor dat een verzending niet automatisch aangemeld wordt. Om deze reden hebben we een mogelijkheid gemaakt om eenvoudig te kunnen zien wat er fout gaat en de verzending handmatig opnieuw aan te melden.

Magazijnontvangsten automatisch aanmaken

Wanneer Groot Techniek een inkooporder ontvangt zit er een pakbon bij. Een medewerker van Groot Techniek moest voorheen handmatig de regels van de pakbon invullen in Navision. Deze pakbonnen zijn voor een aantal leveranciers digitaal te verkrijgen.

Wij hebben een koppeling gemaakt waarin deze pakbonnen per leverancier geimporteerd kunnen worden. Per leverancier kan worden opgegeven waar de pakbonnen vandaan gehaald kunnen worden en hoe deze in Navision gezet moeten worden. Dit kan Groot Techniek zelf configureren.

Inkooporders automatisch opsturen

Groot Techniek plaatst inkooporders bij haar leveranciers, deze worden aangemaakt in Navision en opgestuurd naar de leverancier. Het opsturen van deze orders ging voorheen handmatig en moest handmatig worden ingevoerd door de leverancier in hun eigen systeem.

Hiervoor hebben wij een generieke export gemaakt vanuit Navision, zodat Groot Techniek zelf middels configuratie data uit Navision automatisch kan exporteren. Zo kan Groot Techniek bijvoorbeeld aangeven dat nieuwe inkooporders voor een bepaalde leverancier elk uur opgestuurd mogen worden.

Leveranciers Excel bestanden met productgegevens

Naast EZ-Base zijn er ook leveranciers die productgegevens middels Excel bestanden aanleveren. Groot Techniek ontvangt deze bestanden regelmatig voor nieuwe producten en moest voorheen handmatig de Excel bestanden omzetten naar een formaat dat in Akeneo geimporteerd kan worden.

Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee Groot Techniek per leverancier de Excel bestanden in een map kan zetten. Dit Excel bestand wordt vervolgens uitgelezen en gemapped naar producten en attributen in Akeneo.

Na het eenmalig mappen van de velden per leverancier kan Groot Techniek de ontvangen Excel bestanden in de juiste map zetten en worden deze automatisch in Akeneo geimporteerd.

Noord-Hollandse no nonsens aanpak. Hiermee typeer ik de aanpak van JustBetter, ze geven duidelijk aan wat wel en niet kan en managen de verwachtingen goed. En als er dan een kink in de kabel is, dan wordt hier professioneel mee omgegaan. Je voelt je als klant gehoord. Ze hebben verstand van wat zij doen en verkopen en zorgen dat er meer dan één persoon op de hoogte is van de activiteiten. Een verademing om mee samen te werken!

Dennis Rueb

Algemeen Directeur Groot Techniek

Groot Techniek Magento 2 koppelingen

Er is een koppeling gemaakt met onder andere:

E-commerce consult

Vraag vrijblijvend een e-commerce consult aan voor jouw e-commerce vraagstuk.

 • Concrete vervolgstappen
 • Innovatieve ideeën